Piotr Byko, Monika Cała and her cousins ​​came to the asylum.

Piotr and Monia are already asylum families are often.